Thứ 4, 26/01/2022
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » Files » Ebook » My files

Bài thực hành sql số 3 - truy vấn sql 3.1->

02/10/2012, 10:16 AM
BSELECT COUNT(*) AS TONGSOSV
    FROM DMSV
    
SELECT COUNT(*) AS TONGSOSV,
    (SELECT COUNT(PHAI)
        FROM DMSV
        WHERE PHAI LIKE N'NỮ') AS TONGSVNU
FROM DMSV

SELECT MAKH, TENKHOA, COUNT(MASV) AS SOSV
    FROM DMSV S, DMKHOA K
    WHERE S.MAKH=K.MAKHOA
    GROUP BY MAKH,TENKHOA

SELECT*FROM DMSV

SELECT  TENMH, COUNT(DISTINCT KETQUA.MASV) AS SOSV
    FROM DMSV,KETQUA,DMMH
    WHERE DMSV.MASV LIKE KETQUA.MASV AND KETQUA.MAMH LIKE DMMH.MAMH
    GROUP BY TENMH

SELECT*FROM DMSV

SELECT DMSV.MASV, COUNT(DISTINCT KETQUA.MAMH) AS SOMONHOC
    FROM DMSV,KETQUA
    WHERE DMSV.MASV LIKE KETQUA.MASV
    GROUP BY DMSV.MASV
Category: My files | Added by: phatcomputer
Lượt Xem: 339 | Lượt Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Chỉ thành viên mới được phép comment
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]