Chủ Nhật, 28/11/2021
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » 2010 » Tháng 1 » 12 » Tubor Pascal - Sắp xếp các số trong mảng từ nhỏ đến lớn
3:17 PM
Tubor Pascal - Sắp xếp các số trong mảng từ nhỏ đến lớn

program sapxep;
uses crt; {Gọi thư viện CRT}
    var a:array[1..4] of integer; {Tạo 1 mảng A với 4 phần tử}
          i,j,tam: integer;
Begin
clrscr; {Xoá màn hình}
    for i:=1 to 4 do 
    begin
    write('Nhap Gia Tri Thu ',i,': ');
    READLN(A[i]);
    END;
    WRITE('Cac Gia Tri Mang A: '); {Liệt kê lại các số bạn vừa nhập trong mảng}
    for i:=1 to 4 do
    write(A[i]:4);
    readln;
    for j:=1 to 3 do
    for i:=1 to 3 do
    if A[i]>A[i+1] then {Nếu muốn sắp xếp từ lớn đến nhỏ thì thay dấu ">" thành "<"}
    begin
    tam:=A[i];
    A[i]:=A[i+1];
    A[i+1]:=tam;
    end;
    write(' Cac gia tri mang A sau khi sap xep: ');
    for i:=1 to 4 do
    write(A[i]:4);
    readln;
end.


Category: Lập Trình | Views: 1857 | Added by: phatcomputer | Rating: 0.0/0
Total comments: 5
0  
5 Nguyễn Quỳnh Anh   (23/07/2012 4:21 PM) [Entry]
vâng e být mình sai ở đâu oy ạ e ths ad nhìu :x

0  
3 Nguyễn Quỳnh Anh   (20/07/2012 3:18 PM) [Entry]
ad thên mến e ths ad nhiều nhưng ad ơi sao e đánh vào trong màn hình pascal sau khi chạy nó toàn báo thiếu begin thoy ạ ad giúp e ms e ths ad nhìu ạ biggrin

0  
4 phatcomputer   (21/07/2012 7:35 AM) [Entry]
- Theo yêu cầu của bạn mình đã kiểm tra lại và không thấy mắc lỗi như bạn nói, nếu có gặp khó khăn bạn có thể down file gốc ở đây.
Sap Xep smile

0  
2 Dương Thu Thủy   (18/11/2011 8:04 AM) [Entry]
sap xep mang trong pascal

0  
1 Dương Thu Thủy   (18/11/2011 8:03 AM) [Entry]
happy

Only registered users can add comments.
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]